Plupp -akte joejkespïele/en joikikal

29. oktober @ 17:00 - 17:45

Skoleforestillinger: Plupp -akte joejkespïele/en joikikal

31. oktober @ 10:00 - 4. november @ 13:10

Plupp -akte joejkespïele/en joikikal

9. november @ 18:00 - 18:45

AKTUELT

Komponerer joikikal!

fredag 6. mai 2016|

Frode Fjellheim er komponist, musiker og professor ved Nord universitet avd Nord Trøndelag.  Han er født i Mosjøen, vokst opp i Gausdal og Karasjok. Nå [...]

Marte Fjellheim Sarre blir Tjeskie.

onsdag 22. juni 2016|

Marte Fjellheim, Freelance danser. Født og oppvokst i Karasjok, bosatt i Oslo. Marte har bachelor i dans ved Universitet i Stavanger (2009-2013), utdannet personlig trener [...]

PLUPP – akte jojkespïele, en jojkikal!!!

onsdag 15. juni 2016|

  PLUPP lea akte dejstie ov-våajnoes vaeresne. Plaavejaevrien lïhke Pluppe årroeminie sov voelpigujmie ektine mej nommh Tjeskie jïh Slamma – tjetskie jïh sluemege. Altese voepth leah [...]

Hilde Stensland blir Plupp

tirsdag 14. juni 2016|

Hilde Stensland har hovedrollen  som Plupp i Plupp -akte joejkespïele, en jojkikal. Hilde  er freelance skuespiller fra Mo i Rana. Sin utdannelse fikk hun på [...]