About asteaign

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far asteaign has created 50 blog entries.

Plupp blir ”jojkikal”, innslag fra SVT

2019-01-21T05:40:49+00:00mandag 26. september 2016|

  [rev_slider alias="plupp_1"][/rev_slider] Nå starter prøvene til jojkikalen PLUPP !! Ved prøvestart den 5 september i Östersund var SVT på plass. Fra 19 september og frem til premieren 29 oktober er prøvene i Mo i Rana. Her er Frode Fjellheim, Hilde Stensland, Stefan Widmark, Marte Fjellheim Sarre og Cecilia Persson Plupp - Plupp- Plupp! [...]

Slincraze blir Slamma!!

2016-05-04T11:35:52+00:00torsdag 28. april 2016|

Den samiske rappestjernen SLINCRAZE (Nils Rune Utsi) kommer til Åarjelhsaemien Teatere for å spille Slamma i forestillingen om Plupp. Nils Rune startet sin musikk karriere som 14 åring. Etter mye mobbing på skolen begynte han å skrive tekster og rappe om temaet. Dette ble hans redning. Han har opptrådt og snakket ut om mobbing ved flere [...]

Vaajesh Puka-Puka

2016-02-01T11:59:30+00:00mandag 1. februar 2016|

Vaajesh Puka-Puka Forestilling med en herlig blanding av tradisjonell maori og samisk joik/sang og fortellinger. Til Vinterlysfestivalen kommer den Maoriske talskvinnen Erena Rhöse fra Aotearoa/New Zealand for å opptre sammen med Åarjelhsaemien Teatere/Sydsamisk teater. Erena er Hapi Hou Tau Arohanui/Doctor of Maori Traditional Medicine, datter av høvdingen Ngati Kahungunu, Raukawa og medlem av kongefamilien fra [...]

Erena Aotearoeste 6-7 februar

2017-04-06T08:45:37+00:00onsdag 27. januar 2016|

Erena Aotearoeste 6-7 februar Til Vinterlysfestivalen kommer Erena Rhöse, tradisjonell medisinkvinne fra Aotoarea/New Zeeland. 6-7 februar finnes hun på plass, for å velsigne festivalen og for å formiddle sine tradisjoner til barn og unge. Foto: Isogaisa

Store Stina

2017-04-06T08:45:37+00:00onsdag 20. januar 2016|

Store Stina - fortellingen om verldens lengste samejenta Catarina Christina Larsdotter (1819-1855) fra Brännäs-odden utenfor Malå turnerte over hele Europa under artistnavnet "Långa Lappflickan" og tjente nok penger for å frelse hele sin familie. I første halvdelen av 2016, ønsker vi på Åarjelhsaemien Teatere, å sette opp en enkel forteller-forestilling  med arbeidsnavnet ”Långa Lappflickan” etter [...]

PLUPP – en av de usynlige i fjellet

2016-01-28T08:47:13+00:00onsdag 20. januar 2016|

PLUPP - en av de usynlige i fjellet Torsdag 10 des fikk teatret innvilget 1 milion i prosjektstøtte fra Interreg Sàpmi! Pengene skal brukes til å sette opp en barnemusikal som skal spilles over hele det sørsamiske området i jubileumsåret 2016-2017. (bilde:  Inga Borg) Forestillingen er en bearbeidelse av den svenske forfatterinnen/illustratøren Inga Borgs barnebøker [...]

REAKTOR

2017-04-06T08:45:37+00:00tirsdag 19. januar 2016|

REAKTOR Giron Sámi Teahter kommer på gjestespill med et høyt eksplosivt drama, den 28 januar 2016. Forestillingen spiller kl 19 i Black box på Nordland teater. Billetter kan kjøpes på Nordland teater og på internett: https://www.billettportalen.no/nb/node/50929 Det händer nån gång i vår nära framtid. Inflytelserika representanter inom rennäringen har öppnat upp för utvinning av energi och [...]

PLUPPE – akte dejstie ov-våajnoes vaeresne

2016-01-28T08:46:59+00:00mandag 18. januar 2016|

PLUPPE  - akte dejstie ov-våajnoes vaeresne Daate teaterestuhtje Pluppen jïh altese voelpi bïjre, båata såemies dejstie gærjijste seamma nommine mejtie tjaelije Inga Borg lea tjaaleme. Daate dorjesåvva aktene lïhke laavenjostosne Norrlands Musikk- och dansteaterinie Estrad Norr Jïemhtesne/Hïerjedaelesne. Jeatjah laavenjostoeguejmieh leah Noerhte-Trööndelagen jïlleskuvle jïh Beaivvas Sámi Teahtere. Plaavejaevrien lïhke Pluppe årroeminie sov voelpigujmie ektine mej nommh [...]

Ensemblen i spelet

2017-04-06T08:45:37+00:00torsdag 20. august 2015|

Ensemblen i spelet Stemningen er på topp når Anna Åsdell, Sven Henriksen og Simon Marainen beklær hovedrollene i Klemetspelet. Foto Anna-Maria Åhlén