About asteaign

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far asteaign has created 50 blog entries.

Elsa Laula til Sverige!

2017-04-06T08:45:37+00:00 torsdag 29. mai 2014|

Elsa Laula til Sverige! I november spiller vi forestillingen om Elsa Laula i Västerbotten og Jämtland/Härjedalen. I samarbbeid med Norrlandsoperan, Umeå 2014 og slokale arransjører i Lycksele, Vilhelmina og Storuman spiller vi forestillingen om Elsa Laula uke 46 i Västerbotten. Deretter [...]

Russouh vuölieb – vekk opp joiken!

2017-04-06T08:45:37+00:00 lørdag 1. februar 2014|

Russouh vuölieb - vekk opp joiken! Åarjelhsaemien Teatere er medvirkende i et prosjekt der etablerte joikere fra ulike deler av Sápmi, støtter nye og ukjente joikeartister i nytolkinger av gamle joiker. Prosjektet er et i samarbeid med Såhkie sameforening og Umeå 2014. Såhkie Sameforening i Umeå har etablert et joikeprosjekt der 5 etablerte joikere støtter [...]

Dalvedh – historiebeskrivelser og beskrivelseshistorier

2016-02-01T09:28:13+00:00 onsdag 15. januar 2014|

Utstillingen på Trondheim kunstmuseum (avd Gråmølna/Solsiden) står kvar til 12 oktober! Dalvedh betyr det som har vært lenge borte for så å komme til syne igjen – på sørsamisk. Prosjektet Dalvedh – historiebeskrivelser og beskrivelses historier – er et kunstprosjekt som undersøker den nordiske historieskrivingen i et sørsamisk perspektiv – gjennom akademisk og folkelig kunnskap, [...]

Samiske kirkedager 2013

2017-04-06T08:45:37+00:00 torsdag 1. august 2013|

Samiske kirkedager 2013 Mo i Rana skal være vertskommune for de Pansamiske kirkedager som går av stabelen 9-11 august 2013 Åarjelhsaemien Teatere er involverte samarbeidspartnere under de samiske kirkedager 2013. Forestillingen Elsa Laula skal vises på hovedscenen Nordland Teater lørdag 10. august kl 16.00 Frode Fjellheim med korverk. Bestillingsverk med Frode Fjellheim som komponist, Kormakeriet og KammeRana. [...]

Hijven Hov, Saepme!

2016-02-01T09:00:55+00:00 fredag 1. februar 2013|

Hijven Hov, Saepme! Åarjelhsaemien Teatere har startet opp med revy hvor temperaturen på det sørsamiske folket skal taes. Vi lurer på om det er mulig å være humoristisk på sørsamisk språk Finnes det noen dobbeltbetydninger i språket som flere enn kompetente språkbærere kan forstå? Finnes det tema som det er absolutt forbudt å fleipe med? [...]

Elsa Laula – dihte staalehke nyjsene!

2016-02-01T08:18:25+00:00 fredag 1. februar 2013|

Elsa Laula Renberg (1877-1931) lij akte guvhkiehtæjja saemieaamhtesen sisnjelen aktene geerve jarkelimmesne nöörjen siebriedahkejieliedisnie. Aaj jïjtse bïjre klåamsoeji. Jeatjah baakoejgujmie; goh sjugniedamme teaterescenese 80 jaepieh mænngan Elsa sealadi. Elsa Laula Renberg lij meatan jïh veartenen voestes saemiesiebriem Sveerjesne tseegki jaepien 1904, jïh lij tsevtsiedæjja dan voestes abpelaanten saemietjåanghkose Tråantesne goevten 6.b. 1917, mij daan biejjien [...]

Saajve Sïjte

2017-04-06T08:45:37+00:00 søndag 28. august 2011|

Saajve Sïjte Baby/Barneteater 0-6 år, familieforestilling “Kom å bli med på en reise til «Saaive-Sijte» - den underjordiske verden. Der er det gøy med sang, dans og trommende rytmer, og kanskje dukker det opp noen rare dansende mygg?” Det er en vanlig dag i forestillingen Saajve-Sijte. Elle og Krihke danser,klapper og morer seg, når plutselig [...]

Markomeannu 2011

2017-04-06T08:45:38+00:00 tirsdag 28. juni 2011|

Markomeannu 2011 Workshop i drama Instruktører: Elle Sofe Henriksen og Marja Lisa Thomasson.

Barn og unge

2017-04-06T08:45:38+00:00 tirsdag 1. februar 2011|

Barn og unge Barn og unge er et satsningsområde for Åarjelhsaemien Teatere Vi har årlige barne- og ungdomsprosjekter. ÅST samarbeider med barnehager, skoler og festivaler om kurs, workshops og forestillinger for barn. I visjonene våre står det blant annet: ÅST skal være en medvirkende identitetsskapende arena for barn og ungdom. Virke for amatørteater i hele [...]

Der stjernan bor

2016-02-01T08:55:40+00:00 lørdag 28. august 2010|

Der stjernan bor Et samarbeidsprosjekt med Bro Mellom Kulturer og Nord-Trøndelag Teater En teaterforestilling om å møtes, forsøke å møtes. Et møte kan bare eies hvis det er likt. Måtte inneholde interesse, nyskjerrighet for den man møter. Åpenhet, som innebærer at du må forandres. Har du ikke forandret deg er heller ikke et møte eid. [...]