About Åarjelhsaemien Teatere

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noen detaljer.
So far Åarjelhsaemien Teatere has created 12 blog entries.

Plupp klar for DKS turné høsten 2017

2017-09-20T08:25:47+00:00 torsdag 31. august 2017|

Nils Rune Utsi som Slamma, Marte Fjellheim Sarre som Tjeskie og Hilde Stensland som Plupp. Foto: Bjørn Leirvik   I ukene 44-46 skal Plupp på DKS (Den kulturelle skolesekken) turné på Sør-Helgeland. Den kulturelle skolesekken i Nordland administreres av fylkeskommunen ved kultur, miljø og folkehelseetaten. Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsning som [...]

«Sørsamisk hjemlengsel»

2017-08-31T11:50:05+00:00 torsdag 31. august 2017|

Denne artikkelen skrevet av Julia Martincic om forestillingen Tjidtjie kunne man lese i avisen Klassekampen tidligere i sommer. Jeg ville gi dere som ikke har lest den en mulighet til det her.

Marja Lisa med hovedrollen i «Tjidtjie»

2017-06-01T06:54:59+00:00 torsdag 1. juni 2017|

Foto: Eirik Børseth Marja Lisa Thomasson møter vi i hovedrollen i forestillingen ”Tjidtjie” (mamma) som har urpremiere 29 juli under Olavfestdagene i Trondheim i år. Hun har alltid drømt om å bli skuespiller selv om om hun har vært litt ubesluttsom til tider. Hun studerer nå andre året med teaterproduksjon- og skuespillerfag ved teaterhøgskolen i [...]

Tjidtjie- Mamma har premiere under Olavfestdagene

2017-06-19T10:55:23+00:00 onsdag 5. april 2017|

Foto: Eirik Børseth Vuesiehtimmien Bïjre: Laavenjostoeguejmieh: Rohde & Aass produksjoner, Noerhte-Trööndelagen Teatere jïh Åarjelhsaemien Teatere Akte noere saemien nyjsenæjja voejhkele sov byjjenimmine åarjelsaemien internatesne måahtadidh jaepieh 1990 Nøørjesne. Gellie boelhkine åarjelsaemien maanah hïejmeste seedtesovveme edtjieh internaatesne årrodh skuvlesne vaedtsedh. Dïhte lij akte voerkes boelhke daaroedehtemepolitihkeste. Mænngan saemiej skuvlh vierhtine sjïdtin edtjin saemien kultuvrem gorredidh. Eejhtegh [...]

Jupmelen Gïele/Guds stemme – Syng for livet

2017-08-23T11:20:34+00:00 onsdag 18. januar 2017|

  Jupmelen Gïele /Guds stemme – syng for livet, er et prosjekt Åarjelhsaemien Teatere og Saemien Åålmege (SÅR)- samisk menighet i sørsamisk område samarbeider om. Prosjektet skal være et bidrag for å vise mangfoldet i kirka. Prosjektleder er Charlotta Kappfjell. Jupmelen gïele- Guds stemme har mange forskjellige uttrykk, også et sørsamisk. Målsetningen med prosjektet er [...]