Vi har lagt bak oss jubileumsåret 2017, da var det 100 år siden det første samiske landsmøtet i Norge ble holdt i Metodistkirken i Trondheim. Åpningen av jubileumsåret i fjor skjedde nettopp der, utenfor Metodistkirken i Trondheim. Vår egen teatersjef Cecilia hadde også et innslag hvor hun gestaltet Elsa Laula Renberg som var en av drivkreftene til det første samiske landsmøtet.

Nå har vi gått inn i 2018 og et nytt jubileumsår; Staare2018. I år er det 100 år siden det første samiske landsmøtet ble holdt på svensk side i Staare/Östersund. Det blir aktiviteter gjennom hele året i Staare og begynner med en festivaluke 5-11 februar.
Også vår egen samproduksjon med Estrad Norr, Plupp- akte joejkespïele, en jojkikal.
Håper at så mange som mulig griper sjansen til å se denne flotte forestillingen! Den spilles 6 februar kl. 14.00 i Exercishallen. Følg lenken for mer informasjon og billetter; Estrad Norr.

2018-01-17T11:35:01+00:00onsdag 17. januar 2018|