Jupmelen Gïele har vært et samarbeidsprosjekt mellom Åarjelhsaemien Teatere og Saemien Åålmege Raerie som begynte å august 2016 og med avslutning i desember 2017. Prosjektleder har vært Charlotta Kappfjell. 24-26 november arrangerte Saemien Åålmege en familiehelg i Trondheim hvor også Charlotta skulle presentere noe av materialet hun har funnet under prosjektets gang, samt fortelle hvordan hun har gått frem og jobbet med prosjektet, forholdet mellom Joik og Gud Fader, hvilke utfordringer hun møtte på underveis, og veien videre etter prosjektet.

Charlotta Kappfjell. Foto: Egon Kappfjell

Målet har vært å sette opp et interaktivt konsertprogram hvor samiske barn, ungdom og voksne kan møtes for å synge, joike og dele kunnskap gjennom historier og tekster.
Iløpet av prosjektets gang har det vært arrangert flere treff for unge og eldre i Hattfjelldal, Majavatn, Røyrvik, Brekken, Værnes og Trondheim. Det har både vært treff for de eldre og yngre hver for seg og sammen.
Endel av prosjektet har også vært å gjøre intervjuer med eldre informanter, men Charlotta skulle gjerne hatt enda mer til denne delen for denne gruppen sitter på enorme kunnskaper og mange fortellinger.

Charlotta viser noe av materialet hun har funnet. Foto: Egon Kappfjell

Her viser hun en joik som er gjort av Sara Maria Nårsa fra Kikkejaurs lappby, Arvidsjaur- Joiken til Gud Fader/jubpmel Aehtjie vuelie. En mengde arkivmateriale har hun også gått igjennom som de har på Uppsala Universitets bibliotek, Nasjonalmuseumet Oslo, Nasjonalmuseumet Stockholm, Ajtte Jokkmokk, Tromsø Ola Graff, Statsarkivet Trondheim mm. Noen av utfordringene hun har møtt på underveis har vært avstandene, tiden og endel skeptisisme.

Ole Thomas Bientie Reiten på keyboard. Foto: Egon Kappfjell.

Charlotta hadde med seg Ole Thomas som spilte keyboard når hun presenterte deler av materialet hun har samlet.

Charlotta med tilhørere. Foto: Egon Kappfjell

Charlotta ser for seg en videre formidling etter prosjektets slutt kan skje gjennom muntlig formidling gjennom Saemien Åålmege, gudstjenester og samlinger.

2017-12-07T13:25:40+00:00torsdag 7. desember 2017|