Jupmelen Gïele /Guds stemme – syng for livet, er et prosjekt Åarjelhsaemien

Teatere og Saemien Åålmege (SÅR)- samisk menighet i sørsamisk område samarbeider om. Prosjektet skal være et bidrag for å vise mangfoldet i kirka. Prosjektleder er Charlotta Kappfjell.

Jupmelen gïele- Guds stemme har mange forskjellige uttrykk, også et sørsamisk. Målsetningen med prosjektet er å finne, oversette og fremføre salmer, sanger, kristen joik og annet materiale som blir fremført slik at menigheten får ta del i det og komme med innspill på innhold og fremføring. I prosjektet vil det inngå en del forskning og oversetting. På den måten ønsker vi å etablere et samisk repertoar som kan brukes i tradisjonell advents- og julefeiring, og også ellers når folk møtes i sosiale sammenheng.

Barn og unge  fra 6-18 års alder skal kunne være med i prosjektet sammen med eldre tradisjonsbærere og publikum er alle som er interessert i sørsamisk område. Gjennom å oversette og dramatisere tradisjonelle fortellinger, ønsker vi å formidle tradisjonell kunnskap til en allmennhet som vet altfor lite om samisk kultur og tradisjon, noe som både gjelder samer og ikke-samer.

På den måten ønsker vi å lage en møteplass der man kan lære noe nytt og kanskje tilføre noe gammelt. Og møtes i samband med en kirkekonsert, skal ikke bare være en kunstnerisk opplevelse, men skal også fungere som et sosialt tilbud der man kan sitte sammen, synge og snakke på tvers av generasjoner og etnisk tilhørighet. Prosjektet er flerspråklig og vil fungere for publikum uavhengig av språk- og kulturkunnskap.

Forestillingen/konserten som skal avslutte prosjektet, skal bidra til å gi et perspektiv på samisk tro, virkelighetsforståelse og tilstedeværelse.  Jupmelen gïele- Guds stemme skal fremføres i oktober/november 2017. Det er muligheter for bruk av forestillingen etter 2017 både i kirken og f.eks. i Den kulturelle skolesekken.

2017-08-23T11:20:34+00:00 onsdag 18. januar 2017|