Den umesamiske joikeren Katarina Barruk fra Umeå representerer Åarjelhsaemien Teatere i prosjektet Joik & Kiyaro.

«Månna huv åvvasub ådtjuot båhtiet Chinoje, leä muv vuastas bálieb Japanisne!
Jáhkáb leä ájnas válddiet mïjjan stuarra båndásvuahta vuölieb ulggas viäráldissa. Gåssie ådtjuobe jiätjáh ålmmagijde gávdnadit jah kultuvrijde ludnadit, fámuob jah máhtuob ådtjuobe. Muv miälan mehte dahtta leä dán tjábbie.»

«Jag ser väldigt mycket framemot att komma till Chino, det är min första gång i Japan!
Jag tror att det är viktigt att ta med vår stora skatt, jojken ut till världen. När vi får träffa andra folk och utbyta kultur så får vi kraft och kunskap av varandra. Något som jag tycker är otroligt fint.»

2018-10-28T12:33:53+00:00søndag 28. oktober 2018|