PLUPP – en av de usynlige i fjellet

Torsdag 10 des fikk teatret innvilget 1 milion i prosjektstøtte fra Interreg Sàpmi! Pengene skal brukes til å sette opp en barnemusikal som skal spilles over hele det sørsamiske området i jubileumsåret 2016-2017.

(bilde:  Inga Borg)

Forestillingen er en bearbeidelse av den svenske forfatterinnen/illustratøren Inga Borgs barnebøker med samme navn. Hele produksjonen er basert på et nært samarbeide med Estrad Norr/Länskulturen (Norrlands musikk – og danseteater) i Östersund, som fungerer som prosjekteiere på svensk side. Høgskolen i Nord Trøndelag (HINT) og Beaivvas Sámi Nasjonalteahter i Kautokeino er viktige bidragsytere og samarbeidspartnere i prosjektet.

Øvrige bidragsytere i prosjektet: Nordland Fylkeskommune, Sametinget, Samerådet

Forestillingen er en bearbeidelse av den svenske forfatterinnen/illustratøren Inga Borgs barnebøker med samme navn. Hele produksjonen er basert på et nært samarbeide med Estrad Norr/Länskulturen (Norrlands musikk – og danseteater) i Östersund, som fungerer som prosjekteiere på svensk side. Høgskolen i Nord Trøndelag (HINT) og Beaivvas Sámi Nasjonalteahter i Kautokeino er viktige bidragsytere og samarbeidspartnere i prosjektet.

Litterært forlag: Inga Borg

Musikk: Frode Fjellheim HINT

Manus: Cecilia Persson ÅST

Regi: Haukur Gunnarsson Beaivvas

Illustrasjoner: Inga Borg

2016-01-28T08:47:13+00:00 onsdag 20. januar 2016|