Det er Sámi Lávdi som har dratt i gang Pop-up Sápmi, hvor samiske kunstnere og institusjoner bidrar med innslag. Sámi Lávdi er en forening som har som mål å forene samiske utøvere som jobber med scenekunst og teater. Foreningens medlemmer er blant annet skuespillere, dansere, koreografer, dramatikere, scenografer, kostymedesignere, teatermusikere, teknikere og regissører.
Sámi Lavdi er medlem av Samisk kunstnerråd, som er et felles administrativt sekretariat for samiske kunstnerorganisasjoner (Kilde; Sámi Lávdi sin hjemmeside).
Åarjelhsaemien Teatere har også fått muligheten til å bidra med pop-up av Staaloe- at bekjempe en kjempe, noe vi synes er utrolig artig!
På teaterfestivalen sine hjemmesider kan du lese om konseptet Pop-up teater, lese om utøverne som deltar og hele programmet her.

2018-05-29T09:44:46+00:00tirsdag 29. mai 2018|