På torsdag 19 oktober var «Flere Farger» åpningsforestilling på Smeltedigelen musikkfestival 2017 hvor Åarjelhsaemien Teatere var en av samarbeidspartnerene. Vi hadde ansvaret for det samiske nummeret i forestillingen og vår fantastiske Biret hadde kontrollen og regien på det. Vi fikk møte fire nye personer som har mye å bidra med, hver på sin måte. Vi håper de vil være med oss i et annet fremtidig prosjekt. Sirianna på 7 år joiket ande-joiken, Tony bidro med strupesang, Daniel joiket sammen med de andre kråke-joiken og Jafari deltok med sang og sin Dambora som er et instrument med to strenger og minner om en gitar.

Tony og Sirianna. Tony er her ferdig med sin strupesang og Sirianna er i gang med ande-joiken.

Tony, Sirianna og Daniel. Her har Tony kommet inn og de joiker sammen kråke-joiken.

Tony, Sirianna, Jafari og Daniel. Her har de alle fire kommet ut på scenen og Jafari synger en sang fra det området han kommer fra i Afghanistan. 

Fargespill ble satt opp for første gang under Festspillene i Bergen i 2004. Ole Hamre og Sissel Saue er grunnleggere av forestillingen. På Fargespills hjemmeside (Fargespill) står det blant annet at Fargespill er langt mer enn en forestilling. «Det er en overbevisning om at vi mennesker kan møtes som likeverdige, selv om vi kommer fra svært forskjellige kulturer.
Fargespill er noe så sjeldent som en varm, varm velkomst.»
Flere Farger er søstermodellen til Fargespill som ble satt opp på Mo. Formålet med prosjektet har vært: Å engasjere barn fra den norske og samiske kulturen sammen med de ulike kulturene som er representert på mottaksskolen til en felles forestilling. Prosjektet ønsker å bidra til:
– Å bryte ned fordommer, fokusere på ressurser og skape en møteplass der alle er likeverdige,
– Øke kunnskapen om andre kulturer og belyse de ressursene den enkelte har med seg fra sin kultur.
– Skape en kultur for samarbeid på tvers av ulike kulturer.
– Styrke selvtillit og bevissthet rundt deltakernes egen identitet.
– Inkludere foreldre av asyl-, norske- og samiske barn gjennom informasjon om
prosjektet underveis.

Dette var et fint prosjekt å få være en del av og det ble et fantastisk resultat.

2017-10-23T08:37:34+00:00mandag 23. oktober 2017|