På samefolkets dag den 6 februar 2017 kan du se Plupp og hans bestevenner Slamma og Tjeskie for da har Plupp- akte joejkespïele – en jojkikal Sverigepremiere på Musikaliska i Stockholm  kl: 18.00.
Billettsalget er allerede i gang så skynd deg å trykke på linken du finner under «hendelser» på vår hjemmeside for og sikre deg billetter til forestillingen.

Det blir også skoleforestillinger i Stockholm; den 6 februar kl: 10.00. 7 februar kl: 09.30, 11.30 og 13.00.

Etter den 7 februar fortsetter Sverigeturneen til Överkalix, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, Luleå, Piteå, Dorotea, Vilhelmina, Lycksele og Umeå. Vi kommer tilbake til konkrete datoer da dette er satt.

Pluppen bïjre;
Plaavejaevrien lïhke Pluppe årroeminie sov voelpigujmie ektine mej nommh Tjeskie jïh Slamma – tjetskie jïh sluemege. Altese voepth leah plaave goh bïevlh gïjrege jïh altese tjeapohkenlijnie moerine slomtjeminie tjaktjege. Ij guhte maehtieh dam vuejnedh jallh govledh gænanh. Dah ajve viskes tjaktjelasth bïegkesne vuejnieh. Dah gïjrejohkem guvlieh mij tsirkeste. Men mijjieh hov buerebe daejrebe. Daate teaterestuhtje Pluppen jïh altese voelpi bïjre, båata såemies dejstie gærjijste seamma nommine mejtie tjaelije Inga Borg lea tjaaleme.

Plupp i lufta. Foto: Bjørn Leirvik

Om Plupp;
I jojkikalens form, har vi dramatisert noen av den svenske forfatterinnen Inga Borgs bøker om Plupp, som er en liten figur med blått hår som bor i fjellet. Han er i utgangspunktet usynlig for alle mennesker, foruten dem som tror på ham. I forfatterinnen Inga Borgs verden, er han synlig som det blå man kan se som en skiftning over den smeltende snøen i fjellet på våren. På høsten kan man se hans oransje halsduk som svajer i i fjellbjørkene, når det blåser. Fast noen tror at det kun er løv. Plupp har 2 gode venner: Slamma (Lemmen) og Tjeskie (Røyskatt).  Sammen møter de på utfordringer og nye venner i naturens rike.

 

Medvirkende
Hilde Stensland, Marte Fjellheim Sarre, Nils Rune Utsi (SlinCraze).
Komponist: Frode Fjellheim
Manus: Cecilia Persson
Regi: Haukur Gunarsson
Scenografi: Jens Gustavsson
Kostyme/Maske: Sara Kander
Koreografi: Elle Sofe Henriksen
Lysdesign: Kjell Vestermo
Språkkonsulent/oversetter: Ellen Jonassen
2017-04-06T08:45:37+00:00 fredag 18. november 2016|