Yoik & Kiyari

– a new relationship based on traditional voices 

Et møte mellom Joik og sangtradisjonen Kiyari fra fjellområdene i sentrale Japan.

Åarjelhsaemien Teatere og Sámi Našunálateáhter Beaivváš drar til Chino i Nagano-provinsen sammen med to unge joikere, Katarina Barruk og Rasmus Logje som skal opptre sammen med en gruppe Kiyari- sangere. Hensikten med prosjektet er å presentere samisk kultur for et ungt japansk publikum. I forkant av konserten skal joikerne lære ut en enkel joik som deretter skal fremføres i slutten av konserten.

Kiyari er en flere hundre år gammel sangtradisjon som kan minne om den samiske joiken. Denne tradisjonen har røtter i den japanske naturreligionen Shinto og er særegen for dette området.

http://Yoik and Kiyari_Kiyari voice_茅野市木遣保存会; Chino-city Kiyari Preservation Society

 

Mikkel Rasmus Logje

 

«Jođi lea buoret go oru daningo eai orru olbmos gártta fearánat.
Mus lea guhká leamaš niehkun fitnat Japánas ja dál dat ollašuvvá! Jáhkán mátkki šaddat vel miellagiddevaččabun daningo kultuvrrat goabbatge geahčen máilmmi deaivvadeaba».
/
«Hvis man skal ha noe nytt å fortelle, så må man ha opplevd noe nytt.
Japan har alltid vært en drømmedestinasjon og jeg gleder meg masse til turen! Det som jeg tror gjør turen enda mer spennende er møtet mellom to kulturer som er fra hver sin kant på jordkloden».

 

2018-11-02T12:49:38+00:00tirsdag 21. august 2018|