Juoiggas!
-Joikekonsertforestilling
 
Når ord ikke strekker til, da tar joiken over.
Den er en av Nord-Europas eldste musikkformer. Gitt av mennesker til mennesker i mange tusen år, og en mytisk gave fra Solas datter til samene som en måte å temme villreinen på..
Et musikalsk identitetsmerke.
En signatur.
En present fra en mor til en datter, fra en bestefar til et barnebarn. Fra en mann til en kvinne.
En måte å minnes.
En måte å hente mot på.
Et våpen. En måte å være nær hverandre, også når man ikke er det fysisk.
 
I denne konsertforestillingen gjør Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš et dypdykk inn i joikens historie og funksjon gjennom tidene. Vi møter den nære, personlige joiken gitt fra ett menneske til et annet. Vi møter joikelyrikken som slo igjennom og inspirerte Europas diktere på slutten av 1600-tallet, og vi gjør en musikalsk reise i tid og rom, rundt hele Sápmi – fra jaktritualer for 6000 år siden frem til vår egen tid.
 
– Juoigankonseartačájálmas
Go sánit eai leat šat, de ferte juoiggastit. Luohti gullá Davvi-Europa boarráseamos šuokŋamálliide. Dat lea seilon buolvvas bulvii máŋggaid duháhiid jagiid, ja luohti lea Beaivvi nieidda myhtalaš skeaŋkan sámiide gottiid dápmanreaidun. Musihkalaš gullevašvuođamearkan. Nammačálusin, skeaŋkan eatnis niidii, áddjás áddjubii. Dievddus nissonolbmui. Muittašanvuohkin. Roahkkatvuođa reaidun. Vearjun. Mot nuppiin leahkit lahkalaga, vaikko son ii leat das. Dáinna konseartačájálmasain áigu Sámi Našunálateáhter Beaivváš guorrat luohtehistorjjá ja doaimma áiggiid čađa. Beassat gullát go muhtin juoiggasta muhtima. Mot luohtedajahallan bekkii 1600 loguid loahpageahčen Eurohpás ja movttiidahtii diktačálliid doppe, mii juoigat luđiid áiggiid čađa juohke sajis Sámis – bivdomálliid 6000 jagi dás ovdal gitta otnážii.
 
 
 
Teavsttat/Tekster: Rawdna Carita Eira, Harald Gaski
Bagadalli/Regissør: Rolf Degerlund
Neavttárat ja juoigit/Skuespillere og joikere: Mary Sarre, Iŋgor Ántte Áilu Gaup, Nils Henrik Buljo, Egil Keskitalo
Čuojaheaddjit/Musikere: Roger Ludvigsen, Svein Schultz, Jakop Janssønn
Koreográfa/Koreograf: Marte Fjellheim Sarre
Duodjehábmejeaddji ja goarru/Duodjedesigner og syer: Ann Majbritt Eriksen
Jietna ja Čuovga/Lyd og Lys: Olav Johan Eira, Sami Kultima
Gráfalaš hábmejeaddji/Grafisk designer: Kerstin Andersson
 
Álgočájálmas/Urpremiere: 18.01.19 – Riksscenen Oslo
Lávdegiella/Scenespråk: Davvisámegiella/Nordsamisk, tekstejuvvo dárogillii/tekstes til norsk.
 
www.beaivvas.no
 
Sted: Teaterkaféen på Nordland Teater.
Showtime onsdag 23. januar kl.19.00
Varighet 70 min.
 
Billetter blir snart lagt ut på nordlandteater.no
2018-12-04T11:56:16+00:00tirsdag 4. desember 2018|